Kontakt DABKOMP Mapa strony DABKOMP DABKOMP

więcej
Home
Witamy serdecznie na stronie internetowej DABKOMP Sp. z o.o. Jesteśmy firmą z działu IT zajmująca się sprzedażą Oprogramowania Asseco WAPRO, sprzętu komputerowego, serwerów, kas fiskalnych i drukarek.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza szczegółową oferą.


OPROGRAMOWANIE - Asseco WAPRO - WF-Mag


WF-Mag

 

 

 


Opis programu

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w linii PRESTIŻ system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows 98, 2000, ME, XP, 2003 Server maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

Dostępny w wariancie:

Podstawowe funkcje programu

Kartoteki

Kontrahenci

 • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)
 • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)
 • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)
 • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja)
 • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta
 • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców)
 • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta)

Artykuły i usługi

 • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
 • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe
 • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu
 • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży
 • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży
 • nieograniczona ilość cen sprzedaży
 • indywidualne cenniki dla kontrahentów

Pozostałe kartoteki

 • kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy
 • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania
 • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)
 • Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ
  • kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów oraz przechowywania kursów archiwalnych

   

Dokumenty występujące w systemie

Magazynowe:

  bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU,
  Dodatkowo w wariancie BIZNES
  • zamówienia odbiorców i własne

Handlowe:

 • faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT,
 • Dodatkowo w wariancie BIZNES
  • faktura pro forma

Rozrachunkowe:

KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa

Zakres funkcjonalny systemu:

Magazyny

 • obsługa jednego magazynu
 • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy
 • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto
 • Dodatkowo w wariancie BIZNES

 • obsługa dowolnej liczby magazynów

Inwentaryzacja

 • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu
 • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów

Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

 • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych
 • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy
 • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń)
 • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu
 • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ
 • sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy
 • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów
 • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów
 • Dodatkowo w wariancie BIZNES
  • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych
 • Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ
  • możliwość wystawiania faktur walutowych
  • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie
   wprowadzonego dokumentu SAD

Rozrachunki

 • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych
 • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań
 • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie)
 • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)
 • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków
 • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
 • drukowanie wezwań do zapłaty
 • obsługa rozrachunków wielowalutowych
 • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych
 • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności

Finanse

 • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu
 • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe
 • wydruk raportów kasowych
 • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego

Zestawienia

 • stan magazynu, oferty, cenniki
 • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT
 • zestawienia obrotów magazynowych
 • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów
 • analizy stanu rozrachunków
 • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców
 • Dodatkowo w wariancie BIZNES
  • sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
 • Dodatkowo w wariancie BIZNES
  Zamówienia
  • automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców
 • Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ
  • Moduł CrM
   uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem
  • Produkcja
   Zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynow
Od dnia 8 lipca 2009 roku wprowadzamy do oferty nowy wariant oprogramowania Asseco WAPRO: WF-Mag PRESTIŻ + /PLUS/

Nowy wariant dedykowany jest dla użytkowników obecnej linii PRESTIŻ, którzy będą wykorzystywali możliwość tworzenia własnej (indywidualnej) funkcjonalności.
Wariant WF-Mag PRESTIŻ + w przyszłości będzie dalej rozbudowywany o kolejne zaawansowane funkcjonalności.

Tym samym funkcjonalność wykorzystania tabel dodatkowych i gniazd rozszerzeń zostaje przeniesiona z wariantu WF-Mag PRESTIŻ do wariantu WF-Mag PRESTIŻ +


Opis dodatkowej funkcjonalności:
W wariancie PRESTIŻ + umożliwiono samodzielne tworzenie funkcjonalnych rozwiązań dla indywidualnych potrzeb użytkowników z wykorzystaniem tabel dodatkowych i gniazd rozszerzeń.

1.    Tabele dodatkowe - pozwalają użytkownikowi gromadzić praktycznie dowolne informacje dodatkowe związane z dowolnymi obiektami systemu jak: kontrahentami, asortymentem itd.
Informacje takie mogą być przetwarzane przez system, filtrowane, czy też wykorzystane w zestawieniach „Crystal Reports”.

2.    Gniazda rozszerzeń - można je określić jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu. Nazwy gniazd rozszerzeń odzwierciedlają zdarzenia jakie zachodzą podczas pracy z programem. Mamy więc gniazdo po zatwierdzeniu dokumentu handlowego, przed dodaniem pozycji dokumentu itd. Program realizując standardowe operacje, gdy dochodzi w kolejności wykonania do gniazda rozszerzeń, rozpoczyna analizę tego co znajduje się w gnieździe i wykonuje moduły rozszerzające, które podpięliśmy do tego gniazda. Mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp.
Funkcjonalność gniazd rozszerzeń przypomina dostępne w systemie Operacje dodatkowe, różnica polega na tym, iż automat wywołujący procedury robi to bez potrzeby ingerencji użytkownika.
Za pomocą instrukcji w gnieździe możemy również sterować zachowaniem się programu. Możemy zadać pytanie użytkownikowi i wykonać moduł rozszerzeń w zależności od jego decyzji. Można również sprawdzić wartość określonych parametrów i w zależności od wyniku sprawdzenia podjąć lub przerwać dalsze wykonywanie sekwencji zdarzeń w programie. Oczywiście można również zablokować wykonanie standardowych funkcji programu lub też ominąć ich wykonanie w sposób niewidoczny dla użytkownika tzn. zrealizować własną procedurę postępowania zamiast wbudowanej w program.
Możliwości wykorzystania gniazd rozszerzeń ograniczone są jedynie naszą wyobraźnią.
Można wzbogacić WF-Mag’a o elementy:
 - serwisu maszyn i urządzeń,
 - wypożyczalni,
 - prowadzenia i rozliczania projektów,
 .... i wiele innych zastosowań wynikających z potrzeb użytkowników.
3.    Pod adresem http://www.assecowapro.pl/pdf/WF-MAG_Gniazda_rozszerzen-Poradnik.pdf znajduje się poradnik na temat gniazd rozszerzeń i odnosi się on do wariantu PRESTIŻ +

Minimalne wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa

Komputer z procesorem Pentium III 700 MHz, 256 MB RAM, 600 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM, karta graficzna SVGA, Windows 98SE, MS-SQL Server w wersji 2000 Desktop Edition

 

« powrót
drukuj »

NASI PARTNERZY

DABKOMP